Thursday, May 17, 2012

Viimane loeng

Viimasel loeng oli koolituste päralt. Meie koolitus oli motivatsioonist. Seda teemat oli äärmiselt raske välja mõelda. Meist keegi ei olnud varem kokku puutunud koolituse läbiviimisega. Koolituse jaotasime kolme ossa. Alustasime soojendusega, siis teema ja lõpuks kokkuvõtte/arvamuse avaldamine. Enne koolitust oli meil kõigil väike närv sees, kui koolitus algas, siis sujus kõik hästi. Kui kuulsime tagasisides, et ka teistele meeldis meie poolt koostatud loeng, siis olime äärmiselt õnnelikud.
Teiste poolt läbi viidud koolitused olid samuti head ja huvitavad. Igal ühel meil olid oma vead ja head(kaasa arvatud ka meie koolitusel). Kuid kokkuvõttes arvan, et kõik said hästi hakkama ja õppisime igast koolitusest mõndagi.
Nüüd on kontaktloengud läbi. Ja jääb teha veel essee. Ma arvan et sellega tuleb natuke raskusi, kuna pole veel aimugi, millest kirjutada. Loodan, et kõik läheb ikka hästi ja suvi tuleb positiivsete tulemustega.

Olen väga rahul, et registreerisin end sellele kursusele!
Päikest teile edaspidiseks!:)

Saturday, May 5, 2012

04.05.12

Selles loengus kuulasime kahte esitust. Esimene oli "kuidas kirjutada esseed". Koolitus oli kuulatatav, ent polnud väga huvitav. Ma e tea kas ma ise suudaks paremini, kuid midagi muudaks kindlasti. Näiteks, ei loeks teksti kõike vuristades maha. Räägiksin rohkem seletavamalt, mitte faktidest. Mulle ei meeldinud ka see, et terve essee ette loeti. Oli väga raske jälgida, millest see rääkis ja poole jutu pealt kippusid mõtted mujale minema. Muidu oli näha, et grupi töö oli hea ja suhted grupis olid head.
Teine koolistus oli "kuidas läbi viia koolitust". See oli huvitavam, kuna loodi soe õhkkond. Saime ise palju kaasa rääkida, jms. Mulle väga meeldis.
Loengu lõpus rääkisime veel natuke grupitööst ning siis saigi loeng läbi.

Järgmiseks korraks on teha meil esitus. Loodame parimat=)

Monday, April 30, 2012

25.04.11

Loengu esimeses osas analüüsisime meie kodust tööd veel. Ehk siis analüüsisime meetodit "juhtumi analüüs". See oli oma moodi põnev, kuna pidime etendama koolitja ja õpilase vahelist suhtlust. Väga huvitav oli jälgida kuidas erinevad inimesed tõlgendasid asju erinevalt.

Teises pooles saime juhiseid oma lõputööde kohta. Esiteks on siis essee. Mulle tundub see väga hirmutav, kuna ma pole suurem kirjutaja ja et peav veel 4 allikat kah kasutama, on väga suur pinge juures. Ent õnneks on selleni veel aega.
Teiseks on koolitus, mille teema peame ise välja mõtlema. Hetkel oleme oma grupiga veel sellega jännis, kuidas loodame, et mõtted on kiired tulema.

Nüüd hakkan koostama mõistekaarti "täiskasvanueas õppimise" kohta:)!

Sauu.**

Wednesday, April 18, 2012

18.04.12

Noniii, nüüd siis on olnud järgmine loeng ära ja avaldan selle loengu kodutöö. Kodus pidime siis juhuslikult valitud grupiga tegema võrdleva tabeli õpiteooriatest. Ülesanne oli huvitav, ent võõraste inimestega oli seda äärmiselt ebamugav teha, kuna kõigil on omad tegemised ja värgid.

Minu ülesandeks oli koostada mõistekaart kogemustest lähtuvast õpiteooriast. Selle põhiline seletus ongi see, et inimene peab ise olema aktiivne ning õpitu kergelt vastuvõtma. Õppida võime nii negatiivsetest kui positiivsetest asjadest.

Teised said valida transformatiivse, narratiivse ja enesejuhitud õppimise vahel.
Mina pooldan kõige rohkem kogemustest õppimist.

Tänane loeng oli väga huvitav. Saime teha jälle palju rühmatööd ja osaleda aktiivelt loengus. Loeng algas nö soojendava mänguga. Kus pidime käime ringi ja ütlema muusika saalte üksteisele tere. Kui muusika seiskus, siis pidime koostama kolmesed grupid ja vastamale küsimustele.

Edasi rääkisime ja analüüsisime kodutöid. Siis võtsime edasi järgmise osa - REFLEKTSIOONID.
Õppisime tundma reflektsiooni astmeid (kirjeldamine, vastamine, seostamine, põhjendamine, rekonstrueerimine).

Järgmisena tegime õpipäeviku reflektsiooni. See oli huvitav ülesanne. Minu jaoks ei tundunud see ülesanne raske, mõtted lendasid ja kirjutada oli lust.

Mis on õpipäeviku idee? Õpitu kordamine, analüüsimine. Samuti eneseväljendusoskuse arendamine.

Mina ja õpipäevik oleme nagu vanad sõbrad, kuna olen ka varem blogi pidanud ja see ei ole mulle vastu karva:)

Päikest!


Friday, April 13, 2012

11.04.2012

Heihopsti,

Selleks loenguks oli meil tarvis rühmaga koostada mõistekaart (mille ma ka eelnevalt üles riputasin) ning analüüsida ühte filmi. Meie valisime filmiks "Beginners". Film oli huvitav. Ühest küljest pani mõtlema, samas aga nagu jälle mitte. Filmis analüüsisime peategelast Oliveri, kes oli oma elus natuke segaduses, kuna ta ema suri ja isa otsustas lõpuks "kapist välja tulla" ning gay'ks hakata.
Loengus meie oma analüüsi ettekandma ei pidanud:)

11.aprilli loeng oli minu esimene kontakttund. See loeng jättis väga põneva mulje. Loengus rääkisime täiskasvanute erinevatest rollidest. Samuti mõtisklesime erinevate õppimiste kohta.
Meie grupi ülesandeks oli analüüsida "Huvipõhist õppimist". See oli jälle väga huvitav, sest suhtlesime uute inimestega ning saime oma mõtteid jagada ja võrrelda neid teiste omadega.

Loengu lõpus jagati meid uutesse gruppidesse, et harjuda töötama erinevates gruppides ning saime järgmiseks nädalaks uued kodused ülesanded. Ma veel muud ei ütle, mis täpselt tegema peab (seda loete järgmises postituses), kuid nii palju ütlen, et minu ülesandeks on uurida "kogemustest" lähtuvat õpiteooriat.

Tšaukii!!! :P


Tuesday, April 3, 2012


Mõistekaart: How Adult Life Transitions Foster Learning and Development Sharan B. Merriam